ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА МУЗИКА

ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА МУЗИКА

Диригент:
Солисти:

Диригент:

Бисера Чадловска

 

Солисти:

Маја Кастратовиќ – пијано

Златка Митева – флејта

Владимир Лазаревски – обоа

 

Програма:

T. Зографски: „Пасакаља“ на тема од Божидар Апих (1980)

Д. Николески: „Увертира“ за симфониски оркестар (1975)

А. Лековски: „Концерт in 5“ за пијано и симфониски оркестар (2003)

Б. Ивановски: „Пасторали“ за флејта, обоа и камерен оркестар (1958)

Т. Манчев: „Стара песна“ концертни сцени за симфониски оркестар (1994)

 

Следни настани