ГЕРМАНСКА РАЈНСКА ФИЛХАРМОНИЈА

ГЕРМАНСКА РАЈНСКА ФИЛХАРМОНИЈА

Диригент:
Програма:
Ј. Брамс – Симфонија бр. 3, оп. 90
– Allegro con brio
– Andante
– Poco allegretto
– Allegro
Ф. Лумани – Концерт – Рапсодија за виолина, пијано и гудачки оркестар
Бригита Винен – виолина, Десар Сулејмани – пијано
Џ. Гершвин – Рапсодија во сино
Десар Сулејмани – пијано

Следни настани