ГАЛАНТНА ИНДИЈА

ГАЛАНТНА ИНДИЈА

Диригент:
Солист:
ЕЛИШИЈА СИЛВЕРШТАЈН
Диригент: Габриел Бебешелеа (Романија)

Солист: Елишија Силверштајн – виолина (САД)

Програма:

Жозеф Болоњ (Витез на Свети Ѓорѓи): Концерт за виолина и оркестар бр. 9

Ј. Ф. Рамо: Галантни Индијци, свити од „Les Indes galantes“  

Следни настани