ВИЛАЕТ

ВИЛАЕТ

Диригент:
Солист:
БОШТЈАН ЛИПОВШЕК

Диригент: Јерухам Шаровски (Израел)

Солист: Боштјан Липовшек – хорна (Словенија) 

Програма:

Ј. Брамс: Унгарски танци бр. 1 ге – мол

Р. Глиер: Концерт за хорна и оркестар Бе – дур оп. 91

*******

Ј.Брамс: Симфонија бр.4 во е-мол, оп.98

Следни настани