ВЕЧЕР НА СОЛО ПЕСНИ

ВЕЧЕР НА СОЛО ПЕСНИ

Солисти:

Програма: Шуман, Финци, Равел, Свиридов

Следни настани