БЕТОВЕН: РЕДЕФИНИЦИЈА

БЕТОВЕН: РЕДЕФИНИЦИЈА

Диригент:
Солист:
Јонијан Илијас Кадеша

Програма:
Ј. Брамс – Варијации на тема на Хајдн
Л. В. Бетовен: Концерт за виолина и оркестар

Следни настани