БЕРНШТАЈН 100

БЕРНШТАЈН 100

Диригент:
Солист:
Николас Алтштед
В. Волтон: Концерт за виолончело и оркестар *
Л. Бернштајн:  Симфониска свита „На брегот“
Л. Бернштајн: Три танцови епизоди од балетот „Од градот“
* Македонска премиера

Следни настани