ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Офицер за заштита на лични податоци

Игор Димески

Виш соработник за човечки ресурси

Телефон зна одговорното лице: 02/3118450

Е-пошта за поднесување барање: hr@filharmonija.org.mk