МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА НА ТУРНЕЈА ВО ШПАНИЈА

МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА НА ТУРНЕЈА ВО ШПАНИЈА