Известување за аудиција за ангажирање надворешни соработници за инструмент труба

Известување за аудиција за ангажирање надворешни соработници за инструмент труба