ЗАВРШНА СМЕТКА НА МАКЕДОНСКА ФИЛХАРМОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

ЗАВРШНА СМЕТКА НА МАКЕДОНСКА ФИЛХАРМОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

Завршната сметка на Македонска филхармонија за 2018 година можете да ја погледнете на следните линкови:

Сметка 1 , Сметка 2 , Сметка 3