ХАРМОНИЈА

ХАРМОНИЈА

Диригент:
Солист:
Марк Бучков

Диригент:

Сашо Татарчевски

Солист:

Марк Бучков – виолина (Белгија)

 

Програма:

В.А.Моцарт: Концерт за виолина и оркестар бр.3 во Ге – дур,  K 216

А.Брукнер: Симфонија бр.4 во Ес – дур, ВАБ 104

Следни настани