ХАРМОНИЈА

ХАРМОНИЈА

Диригент:
Солист:
Драган Ѓорѓевиќ

Диригент:
Мануел Хернандез – Силва (Венецуела/Шпанија)

Солист:
Драган Ѓорѓевиќ – виолончело (Србија)

Програма:

Ф. Гулда: Концерт за виолончело и дувачки оркестар, оп. 129

***

Л. Бернштајн: Симфониски танци „Приказна од западната страна“

Џ. Гершвин: Симфониска поема „Американец во Париз“

Следни настани