СРЕЌЕН РОДЕНДЕН!

СРЕЌЕН РОДЕНДЕН!

Диригент:
Солист:
Зи Зи
Диригент:
Солист:

Ј. Брамс: Концерт за пијано и орекстар бр.1

Т. Зографски: Фантазија Корале*

Ф. Иванов: Варијации „Среќен роденден“

*85 години од раѓањето на композиторот

Следни настани