СИМФОНИСКИ КОНЦЕРТ

СИМФОНИСКИ КОНЦЕРТ

Диригент:
Солист:
Роман Симовиќ
П. И. Чајковски: Концерт за виолина и оркестар
Л. В. Бетовен: Симфонија бр. 1

Следни настани