РАПСОДИЈА

РАПСОДИЈА

Диригент:
Солист:
Лукас Вондрачек
M. Glinka: Увертира „Руслан и Људмила“
S. Rachmaninoff: Рапсодија на тема од Паганини оп. 43
D. Shostakovich: Симфонија бр. 1 f-moll оп. 10

Следни настани