ОТВАРАЊЕ НА КОНЦЕРТНА СЕЗОНА / ЖИВОТОТ НА ХЕРОЈОТ

ОТВАРАЊЕ НА КОНЦЕРТНА СЕЗОНА / ЖИВОТОТ НА ХЕРОЈОТ

Диригент:
Солист:
Мидори
Диригент:
Солист:
E. Korngold: Концерт за виолина и оркестар D-dur оп. 45
R. Strauss: Животот на херојот оп. 40

Следни настани