НУ ПОГОДИ

НУ ПОГОДИ

Диригент:
Диригент:

Симфониски концерт за деца со видео анимација.

Оркестрација: Владимир Николов

Аниматор: Мартин Јорданоски

Музички теми од цртаните филмови: „Ну погоди“, „Балтазар“, „Козле бозле“, „Как Казаки“, „Мечето ушко“…

Следни настани