НОВО УТРО

НОВО УТРО

Диригент:
Отворање на концертна сезона
Програма:
С. Прокофјев: Концерт за пијано и оркестар бр. 2
Х. Берлиоз: Фантастична симфонија, оп. 14

Следни настани