МОЦАРТОВАТА ХОРНА

МОЦАРТОВАТА ХОРНА

Диригент:
Солист:
Штефан Дор
Диригент:
Солист:
W. A. Mozart: Концерт за хорна иоркестар бр. 1 во D-dur, K. 412
S. Rachmaninoff: Симфониска поема „Остров на мртвите“ оп. 29 во a-moll
W. A. Mozart: Концерт за хорна бр. 4во Es-dur, KV495
A. A. Khachaturian: Фрагменти од балетот „Спартак“
(од оркестарските свити бр. 1 и бр. 2)

Следни настани