МЛАДИТЕ ДОАЃААТ

МЛАДИТЕ ДОАЃААТ

Диригент:

ПРОГРАМА:

А. Крепин – “Sax in the city”
Исполнува: Ѓорѓи Димовски – саксофон (III средно, ДМУ – Битола)
Класа проф. Горан Трајковски

В. Пихл – Концерт за контрабас и оркестар во D-dur, I став
Исполнува: Итан Георгиев – контрабас (III средно – ДМБУЦ “Илија Николовски – Луј” – Скопје)
Класа проф. Благој Маротов

Ф. А. Хофмајстер – Концерт за виола и оркестар во D-dur, I став
Исполнува: Леона Кондратенко – виола (IV средно, ДМБУЦ “Илија Николовски – Луј” – Скопје)
Класа проф. Јован Бицевски

В. А. Моцарт – Концерт за виолина и оркестар бр.5 во A-dur, I став
Исполнува: Јаков Ангелов – виолина (IV средно, ДМБУЦ “Илија Николовски – Луј” – Скопје)
Класа проф. Ерхан Шукри

Џ. Росини – “Интродукција, тема и варијации за кларинет и оркестар”
Исполнува: Наум Палоски – кларинет (III средно, ДМУ “Тодор Скаловски – Тетоец” – Струга
Класа проф. Ацо Тасевски

Х. Виењавски – Концерт за виолина и оркестар бр.2 во d-moll, I став
Исполнува: Симеон Гошев – виолина (IV средно, ДМБУЦ “Илија Николовски – Луј” – Скопје)
Класа проф. Јелена Туфекчиевска

Д. Мијо – Свита “Скарамуш” – III став “Braziliera”
Исполнува: Григори Ангелов – саксофон (IV средно, ДМБУЦ “Илија Николовски – Луј” – Скопје)
Класа проф. Владимир Трајаноски

Е. Лало – Концерт за виолончело и оркестар во d-moll, I став
Исполнува: Магдалена Дрмач – виолончело (II средно, ДМБУЦ “Илија Николовски – Луј” – Скопје)
Класа проф. Александра Јаневска

С. Прокофиев – Концерт за пијано и оркестар бр.3, I став
Исполнува: Гоце Златев – пијано (II средно, ДМБУЦ “Илија Николовски – Луј” – Скопје)
Класа проф. Славица Мицовска – Смилевска

Следни настани