МЕЃУ СРЦЕТО И УМОТ

МЕЃУ СРЦЕТО И УМОТ

Диригент:
Солист:
Вадим Глузман

http://vadimgluzman.com/

Ф. Менделсон: Концерт за виолина и оркестар

С. Прокофјев: Симфонија бр. 5

Следни настани