КАМЕРНА ПРИКАЗНА

КАМЕРНА ПРИКАЗНА

Диригент:

Солисти:

Елена Дојчинова – флејта

Владимир Лазаревски- англиски рог

Програма:

А. Oнегер: Кончерто да камера H 196 за флејта и англиски рог

Д. Шостакович: Камерна симфонија оп. 73а (арр. Р. Баршаи)

Следни настани