ИМПРЕСИИ

ИМПРЕСИИ

Диригент:
Солист:
Мојца Злобко Вајгл
M. Ravel: Интродукција и алегро
C. Debussy: Danse sacrée et danse profane
Р. Щедрин: Кармен свита

Следни настани