ЖЕНСКИ ПРИКАЗНИ

ЖЕНСКИ ПРИКАЗНИ

Диригент:
Солист:
Олга Шепс
Диригент:
Солист:
Л. В. Бетовен: Концерт за пијано и оркестар бр. 3 во c-moll, оп. 37
Л. В. Бетовен: Увертира „Леонора“ бр.3
Ж. Бизе: „Арлезијанка“ свити 1 и 2 (избор)

Следни настани