ЕЛЕКТРО – АКУСТИЧЕН КОНЦЕРТ

ЕЛЕКТРО – АКУСТИЧЕН КОНЦЕРТ

Диригент:
Диригент:

ЗЏМ и МАКЕДОНСКА ФИЛХАРМОНИЈА

Електро-акустичен концерт

ЏИЈАН ЕМИН

Следни настани