ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА МУЗИКА

ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА МУЗИКА

Диригент:
Диригент:

Диригент: Борјан Цанев

Солисти: Билјана Камчева-флејта
Лазар Соколов- кларинет
Огненка Герасимовска-Димитровска – пијано
Горан Начевски – баритон

Програма:

Љубомир Бранѓолица: Концерт за флејта, кларинет и оркестар *премиерна изведба

Властимир Николовски: Концерт за пијано и оркестар (II и III став)

Живоин Глишиќ: Симфонија „Убави денови“

(Со концертот на Љ. Бранѓолица се одбележува и неговиот јубилеј – 90годишнина
од неговото раѓање)

Следни настани