ГРАВИТАЦИСКИ БРАНОВИ – ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА МУЗИКА

ГРАВИТАЦИСКИ БРАНОВИ – ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА МУЗИКА

Диригент:

Во соработка со Сојузот на композиторите на Македонија

Концерт на Гудачкиот оркестар на Филхармонија

Диригент: Сашо Татарчевски

Тома Прошев: Темпера 4

Ристо Аврамовски: Lamento per Macedonia

Горан Начевски: Aurora Musis

(Горан Начевски, баритон)

Панде Шахов: Езера (циклус за Гудачки оркестар)

Михаило Трандафиловски: Акварел (циклус за Гудачки оркестар)

Следни настани