БЛЕРИМ ГРУБИ И НЕГОВАТА ВИОЛА

БЛЕРИМ ГРУБИ И НЕГОВАТА ВИОЛА

Солист:
Блерим Груби

Концерт на Блерим Груби, виола

30 години уметничка дејност

Програма: Ј. К. Бах, Р. Марош, Д. Шостакович, Ј. С. Бах, Ф. Шуберт, В. Бекири, Т. Зографски, Ј. Брамс, Г. Ф. Хендл.

Следни настани