БЕДЕМ

БЕДЕМ

Диригент:
Солист:
Леиа Зу
Диригент:
Солист:

Диригент: Ребека Тонг (Индонезија/САД)
Солист: Леиа Зу – виолина (Кина/Англија)

Програма:
Бете Илин: Robert’s suite: 2. Seduction, 4. Mastery
Л.В. Бетовен: Концерт за виолина и оркестар во Д – дур, оп. 61
Л. В. Бетовен: Симфонија бр. 7 во А-дур, оп.92

Следни настани