АНГЕЛИТЕ И ГРАДОТ

АНГЕЛИТЕ И ГРАДОТ

Диригент:
Солист:
Луси Хорш
Диригент:
Солист:
Програма:
A. Вивалди: Концерт за мала флејта, RV443
Ј. С. Бах: Концерт за обоа и оркестар, BWV1058R
А. Перт: Симфонија бр. 4 „Лос Анџелес“*
*премиерна изведба во Македонија

Следни настани