КАМЕРНА САЛА

Филхармонија располага со камерна сала, која има капацитет од 303 столчиња, чија примарна намена е изведување на музичка програма од камерни состави, но во исто време е погодна и за одржување на семинари, конференции, предавања и слични активности.

Skip to content