ФОАЈЕ

Филхармонијата располага со пространо фоаје, опремено со голем шанк во кој има фрижидер и останата опрема, погоден за служење на пијалоци и храна за кетеринг. Покрај големиот шанк, во фоајето е сместен и помал шанк – без дополнителна опрема, кој може да се користи за истата намена како и големиот шанк.

Skip to content