КАФЕТЕРИЈА

Во составот на објектот на Филхармонија, лоцирана е и кафетерија со површина од 184 м². Истата е менаџирана од страна на Бока Бистро ДООЕЛ Скопје.

Skip to content