ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ОД 20.11.2018

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ОД 20.11.2018

Јавниот оглас за вработување во НУ Македонска филхармонија можете да го погледнете овде.