ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ОД 13.12.2018

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ОД 13.12.2018

Одлуката за јавниот оглас за вработување од 13.12.2018 можете да ја погледнете овде.
Јавниот оглас за вработување од 13.12.2018 можете да го погледнете овде.