УСВОЕН ПРИГОВОРОТ НА КАНДИДАТОТ МАРИЈАНА НИКОЛОВСКА

УСВОЕН ПРИГОВОРОТ НА КАНДИДАТОТ МАРИЈАНА НИКОЛОВСКА

Усвоениот приговор на кандидатот Маријана Николовска можете да го погледнете овде.