ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА АУДИЦИЈА ЗА МУЗИЧКИ УМЕТНИЦИ

ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА АУДИЦИЈА ЗА МУЗИЧКИ УМЕТНИЦИ

ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА АУДИЦИЈА

КОНЦЕРТМАЈСТОР И ЗАМЕНИК КОНЦЕРТМАЈСТОР

 

1.етапа:

-В.А.Моцарт: виолински концерт бр.3 (Ге-дур), 4 (Де-дур) или 5 (А-дур), I став со каденца

-две делници (брза и бавна) од зададените

2.етапа:

-I став со каденца од концертите за виолина и оркестар на: Л.ван Бетовен, Ј.Брамс, П.И.Чајковски, Ј.Сибелиус, Е.Лало, К.Сен-Санс, А.Глазунов, А.Дворжак, Д.Шостакович и С.Барбер

-Ј.С.Бах: 2 става од било која соната или партита за соло-виолина (бавен и брз) или чакона**

**важи само за концертмајсторот

-Соло-делници:

-Н.Римски – Корсаков: Шехерезада

-Н.Римски – Корсаков: Шпанско капричо

-Р.Штраус: Животот на херојот

-Р.Штраус: Така зборуваше Заратустра

-П.И.Чајковски: Лебедово езеро

-Ј.С.Бах: Пасија по Матеј ( Erbame dich; Gibt mir mein Jesu wieder)

-Ј.С.Бах: Миса ха-мол (Laudamus Te)

-делници прима виста

 

 

ВОДАЧ  И ЗАМЕНИК ВОДАЧ НА ВТОРИ ВИОЛИНИ

 

1.етапа:

-В.А.Моцарт: виолински концерт бр.3 (Ге-дур), 4 (Де-дур) или 5 (А-дур), I став со каденца

-две делници (брза и бавна) од зададените

2.етапа:

-I став со каденца од концертите за виолина и оркестар на: Л.ван Бетовен, Ј.Брамс, П.И.Чајковски, Ј.Сибелиус, Е.Лало, К.Сен-Санс, А.Глазунов, А.Дворжак, Д.Шостакович и С.Барбер

-Ј.С.Бах: 2 става од било која соната или партита за соло-виолина (бавен и брз) **

**важи само за водачите

-соло-делници:

-С.Прокофјев: Ромео и Јулија (бр.52-53)

-Г.Малер: Симфонија бр.1 „Титан“

-Ф.Лист: Фауст симфонија, Анданте

-Е.Елгар: Енигма варијации, варијација бр.2

-Ј.С.Бах: Пасија по Матеј ( Erbame dich)

-Ј.С.Бах: Пасија по Матеј (Gibt mir mein Jesu wieder)

-Ф.Шуберт: Симфонија бр.4 IV став такт 63-114

-делници прима виста

 

 

ВИОЛИНИ ТУТИ

1.етапа:

-В.А.Моцарт: виолински концерт бр.3 (Ге-дур), 4 (Де-дур) или 5 (А-дур), I став со каденца

-две делници (брза и бавна) од зададените

2.етапа:

-I став со каденца од концертите за виолина и оркестар на: Л.ван Бетовен, Ј.Брамс, П.И.Чајковски, Ј.Сибелиус, Е.Лало, A.Виетан, К.Сен-Санс, М.Брух, А.Глазунов, А.Дворжак, Д.Шостакович, С.Барбер

-делници:

*увертири

-Џ.Верди: Моќта на судбината

-Р.Штраус: Дон Жуан

-Ф.Менделсон: Сон на летната ноќ

-В.А.Моцарт: Фигаровата женидба

-К.М.Вебер: Оберон

-Ј.Штраус: Лилјакот

-Џ.Росини: Вилијам Тел

-Џ.Росини: Крадливата страчка

*придружби:

-А.Дворжак: Концерт за виолончело и оркестар во ха-мол

-С.Рахмањинов: Концерт за пијано и оркестар бр.2

-Л.ван Бетовен: Концерт за пијано и оркестар бр.3 и бр.4

-П.И.Чајковски: Концерт за пијано и оркестар бр.1

-Ј.Брамс: Концерт за пијано и оркестар бр.1

*симфонии:

-В.А.Моцарт: Симфонија бр.39 во Ес-дур, IV став

-А.Брукнер: Симфонија бр.9  III став Адаџо

-Г.Малер: Симфонија бр.1  IV став

-Р.Шуман: Симфонија бр.2  II став

-Ј.Брамс: Симфонија бр.2  I став

-делници прима виста

 

 

ВОДАЧ И ЗАМЕНИК ВОДАЧ НА ВИОЛИ

 

 

1.етапа:

– I став со каденца од концертите Штамиц бр.1 во Де-дур или Ф.А.Хофмајстер во Де-дур

– две делници (брза и бавна) од зададените

2.етапа:

– I став со каденца од концертите В.Волтон, Б.Барток, А.Глазунов, С.Форсајт, B.Мартину

-Ј.С.Бах: 2 става од било која соната или партита за соло-виолина или свита за виолончело (бавен и брз) **

**важи само за водачите

-соло- делници:

-А.Глазунов: Концерт за саксофон и оркестар

-Ф.Лист: Концерт за пијано и оркестар бр.1

-Л.Делиб: Копелија

-Џ.Пучини: Манон Леско III чин

-Ж.Енеску: Румунска рапсодија

-А.Адам: Жизел

-Е.Григ: Холберг свита

-делници прима виста

 

 

ВИОЛИ ТУТИ

 

1.етапа:

– I став со каденца од концертите Штамиц бр.1 во Де-дур или Ф.А.Хофмајстер во Де-дур

– две делници (брза и бавна) од зададените

2.етапа:

– I став со каденца од концертите В.Волтон, Б.Барток, А.Глазунов, С.Форсајт, Б.Мартину

– делници:

*увертири:

-М.Глинка: Руслан и Људмила

-Р.Штраус: Дон Жуан

-Х.Берлиоз: Римски карневал

-Б.Сметана: Продадена невеста

-Л. ван Бетовен: Кориолан

*придружби:

-П.И.Чајковски: Концерт за виолина и оркестар во Де-дур

-С.Рахмањинов: Концерт за пијано и оркестар бр.2

-А.Хачатурјан: Концерт за виолина и оркестар II став

-А.Глазунов: Концерт за саксофон и оркестар

*симфонии:

-Л. ван Бетовен: Симфонија бр.5, II став

-Ј.Брамс: Симфонија бр.3, I став

-П.И.Чајковски: Симфонија бр.6, I, II, III став

-Г.Малер: Симфонија бр.5, III и V став

-А.Брукнер: Симфонија бр.3, II и III став

-Ф.Менделсон: Симфонија бр.4, IVстав, Салтарело

-делници прима виста

 

 

ВОДАЧ И ЗАМЕНИК ВОДАЧ НА ВИОЛОНЧЕЛА

 

1.етапа:

-I став со каденца од коцертите на Ј.Хајдн во Де-дур или Це-дур

-две делници (брза и бавна) од зададените

2.етапа:

-I став со каденца од концертите на А.Дворжак, Р.Шуман, Е.Лало или Е.Елгар

-Ј.С.Бах: два става (бавен и брз) од било која свита за соло-виолончело **

**важи само за водачите

-соло- делници:

-В.А.Моцарт: Грабнување од сарајот

-П.И.Чајковски: Евгениј Онегин

-К.Дебиси: Море

-Ф.Супе: увертира „Поетот и селанецот“

-Н.Римски-Корсаков: Шехерезада

-Џ.Росини: Вилијам Тел

-П.И.Чајковски: Лебедово езеро, Адаџо (Па де де)

-Ј.Брамс: Концерт за пијано и оркестар бр.2

-Р.Штраус: Дон Кихот

-делници прима виста

 

 

ВИОЛОНЧЕЛА ТУТИ

 

1.етапа:

-I став со каденца од коцертите на Ј.Хајдн во Де-дур или Це-дур

-две делници (брза и бавна) од зададените

2.етапа:

-I став со каденца од концертите на А.Дворжак, Р.Шуман, Е.Лало, Е.Елгар или К.Сен-Санс

– делници:

*увертири:

-Џ.Росини: Вилијам Тел

-Б.Сметана: Продадена невеста

-Р.Штраус: Дон Жуан

-М.Глинка: Руслан и Људмила

-В.А.Моцарт: Фигаровата женидба

*придружби:

-Р.Шуман: Концерт за пијано и оркестар оп.54

-П.И.Чајковски: Концерт за пијано и оркестар бр.1

-М.Равел: Концерт за пијано и оркестар Престо

-Ј.Брамс: Концерт за пијано и оркестар бр.2 оп.83, III став

*симфонии:

-Р.Штраус: Животот на херојот

-Л. ван Бетовен: Симфонија бр.5, II став

-А.Брукнер: Симфонија бр.7, I став

-Ф.Менделсон: Симфонија бр.4 „Италијанска“, Алегро и Салтарело

-П.И.Чајковски: Симфонија бр.6, I став

-Ј.Брамс: Симфонија бр.2, II став

-делници прима виста

 

 

ВОДАЧ И ЗАМЕНИК ВОДАЧ НА КОНТРАБАСИ

 

1.етапа:

-I став со каденца од концертите: Д. фон Дитерсдорф (Грубер каденца), Ф.А.Хофмајстер или Ј.Б.Ванхал

-две делници (брза и бавна) од зададените

2.етапа:

– I став со каденца од концертите Џ.Ботезини ха-мол или С.А.Кусевицки

-два става (бавен и брз) од било која свита за виолончело на Ј.С.Бах **

**важи само за водачите

– соло-делници:

-С.Прокофјев: Полковникот Киже

-Г.Малер: Симфонија бр.1 „Титан“, III став

-И.Стравински: Пулчинела

-А.Берг: Војчек

-Џ.Верди: Риголето (заедно со виолончело)

-Џ.Верди: Отело

-делници прима виста

 

 

 

КОНТРАБАСИ ТУТИ

 

1.етапа:

-I став со каденца од концертите: Д. фон Дитерсдорф (Грубер каденца), Ф.А.Хофмајстер или Ј.Б.Ванхал

-две делници (брза и бавна) од зададените

2.етапа:

– I став со каденца од концертите Џ.Ботезини ха-мол или С.А.Кусевицки

– делници:

*увертири:

-Џ.Росини: Отело

-Ј.С.Бах: Увертира BWV 1067 во ха-мол

-Р.Вагнер: Мајстори-пејачи

-В.А.Моцарт: Фигаровата женидба

-К.М.фон Вебер: Оберон

-М.Глинка: Руслан и Људмила

-Р.Вагнер: Валкири

-К.М.фон Вебер: Еврианта

*придружби:

-Ј.С.Бах: концерт за виолина и оркестар во Е-дур, II став

-А.Глазунов: концерт за саксофон и оркестар

-А.Дворжак: концерт за виолончело и оркестар

-Ф.Менделсон: концерт за пијано и оркестар бр.1

*симфонии:

-Л.ван Бетовен: симфонија бр.5, II и III став

-Л.ван Бетовен: симфонија бр.9 Речитатив

-Л.ван Бетовен: симфонија бр.3, III и IV став

-Ј.Брамс: симфонија бр.2, I став

-А.Брукнер: симфонија бр.7, I став

-Г.Малер: симфонија бр.1 „Титан“ III став (соло)

-делници прима виста

 

 

ХАРФА

1.етапа:

-Г. Ф.Хендл: Концерт за харфаво B-durI став или II и III став

-две делници (брза и бавна) од  зададените

2.етапа:

-Соло композиција по избор

Оркестарски делници:

*увертири

-Џ. Верди: Увертира „Моќ на судбината“

 

* придружби

-М.Равел: Циганка

-Б.Барток: Концерт за оркестар IV и V став

-М.Равел: Концерт за пијано и оркестар во Ге-дур (каденца)

-Р. Вагнер: Тристан и Изолда (љубовната смрт на Изолда)

 

* Симфонии и други дела

-Х.Берлиоз: Фантастична симфонија

-П.И.Чајковски: Танц на цвеќето од „Оревокршачка“

-Б.Бритн: Водич на младите низ оркестарот (каденца/фуга)

-Ц.Франк: Симфонија во де-мол, II став

-Р.Штраус: Дон Жуан, од Е до F и од M до N

-К. Дебиси: Море, I став од бр.14 до 15; II став од бр.33 до 5 такта по бр.36

-Г.Малер: симфонија бр.5, III став

-Н.Римски-Корсаков: Шпанско капричо (каденца)

 

-Делници прима виста

 

Ф Л Е Ј Т А

 

1. етапа: Прв став со каденца од следните концерти:

В. А. Моцарт: Концерт за флејта G-dur,

В. А. Моцарт: Концерт за флејта D-dur

– Две делници од зададените бавна и брза

 

2. етапа : Прв став со каденца од следните концерти:

– К.Реинеке,Ж. Ибер,А. Хачатуријан,Б. Ромберг, M. Блаве,Карл Филип Емануел Бах

Оркестарски делници:

*увертири

– Џ. Росини: Увертира “Вилијам Тел” – Andante

– Л. В. Бетовен: Увертира “Леонора” – 328т.352т.

 

* симфонии и други дела

– С. Прокофјев: Петре и Волкот

– М. Равел: Дафне и Клое – 3т.после 176 – 2т.после 179

– Л.В. Бетовен: Симфонија бр.4, II став(соло) – 65т.-72т.

– Ј. Брамс: Симфонија бр.4, IV став – 89т.-105т.

– К. Дебиси: Попладнето на еден фаун

– Ф. Менделсон: Сон на летната ноќ

-Л. В. Бетовен: Симфонија бр.9 IV став(March 16 т. пред H до 16 т. после H)

– Ј. С. Бах: Пасија по Матеј бр.58 Aus Liebe

-К. Сен Санс: Voliere од Карневалот на Животните

-К. Глук: Орфеј – танцот на Благословените духови

– Ж. Бизе: Kaрмен Entr’acte

– Б. Сметaна: Влтава

Ф А Г О Т

1 етапа: Прв став со каденца од следните концерти:

– В. А. Моцарт B-dur  КV. 191

– Две делници од зададените бавна и брза

 

2. етапа

– К. Сен-Санс: Соната G-dur

Оркестарски делници:

* увертири

– Џ. Росини: Увертира “Севилскиот бербер” – 189т. – 197т., 205т. – крај

– Л. В. Бетовен: Увертира Леонора

– В. А. Моцарт: Свадбата на Фигаро

* придружби

– Л. В. Бетовен: Концерт за виолина, II став – 20т.30т.

• * симфонии и други дела

– Ј. Брамс: Симфонија бр.3, I став – 49т.- 83т., IV став- почеток – буква C

– П. И. Чајковски: Симфонија бр.4, I став 1т.пред Е-5т.после F, II став – соло

– П. И. Чајковски: Симфонија бр.5, II став – буква D – 72т.

– П. И. Чајковски: Симфонија бр.6 – почетно соло

– Н. Римски-Корсаков: Шехерезада, II став – 5т. – А, 2т.после L – M

– М. Мусоргски: Ноќ на голото брдо (14т.-25т.) (од C до 7 такт во E)

– С. Прокофјев: Петре и волкот

– И. Стравински: Жар птица

– М. Равел: Болеро

– Л. В. Бетовен: Симфонија бр. 5

– Л. В. Бетовен: Симфонија бр. 6

 

 

 

О Б О А

1 .етапа: Прв став со каденца од следните концерти:

– В. А.Моцарт C-dur KV. 314

– Ј. Хајдн

– Две делници од зададените бавна и брза

2.  етапа: Прв став со каденца од следните концерти:

– Р. Штраус

– Б.Мартину

Оркестарски делници:

*увертири

– Џ. Росини: Увертира “Свилени скали” – 1т.-53т.

*придружби

– А. Дворжак: Концерт за чело и оркестар, II став (76-83т.)

– С. Барбер: Концерт за виолина и оркестар, II став – почетно соло

*симфонии и други дела

– Л.В. Бетовен: Симфонија бр.6, III став (соло) – 40т.-122т.

– Ј. Брамс: Концерт за виолина и оркестар, II став – 3т.-32т.

– Г. Малер: Симфонија бр.3, II став – 1т -9т.

– Н. Римски-Корсаков: Шехерезада, II став – буква А-Б и III став – буква A -8т.

– Р. Штраус: Дон Жуан – буква L-N

– П. И. Чајковски: Симфонија бр.4, II став – 1т.-121т.

– Л.В.Бетовен: Симфонија бр. 3, II став (8т-бук.А) и III став (7-28т.)

– В. А. Моцарт: Симфонија бр. 41, Јупитер, IV став (9-35т.)

– М. Равел: Гробот на Купрен, прелудиум (почеток до бр.2 и од бр.8-бр.9)

– К. Сен-Санс: Баханалии од Самсон и Далила, почетно соло

– П. И. Чајковски: Лебедово езеро, бр. 1 “Сцена” (2-19т.)

– Х. Берлиоз: Фантастична симфонија, III став (3-20т.)

К Л А Р И Н Е Т

• етапа: Прв став со каденца од следните концерти:

-В. А. Моцарт: Концерт A-dur KV. 622

– Две делници од зададените бавна и брза

• етапа:

– К. Дебиси: Премиерна рапсодија

– Ф. Пуланк: Соната

-К.Сен-Санс: Соната.

 

Оркестарски делници:

*увертири

– К. М. Вебер: Увертира Оберон

– Л.В.Бетовен: Увертира Леонора

– Две делници од зададените бавна и брза

*придружби

* симфонии и други дела

– Л.В. Бетовен: Симфонија бр.4, II став – 81т.-89т.

– Н. Римски-Корсаков: Шпанско капричо, I став – буква А – B

– Ј. Брамс: Симфонија бр.3, I став – 36т.-46т.

– Ф.  Менделсон:Сон на летната ноќ– Scherzo

– О. Респиги:Римски борови, III став

– П. И. Чајковски: Симфонија бр.6, I став 54т.-80т.

– Х. Берлиоз: Фантастична Симфонија, III став – 3т.после 43-44

– М. Равел: Дафне и Клое

– Л. В. Бетовен: Симфонија бр. 6

– Н. Римски- Корсаков: Шехерезада

– П. И. Чајковски: Симфонија бр. 4

– М. Мусоргски: Ноќ на голото брдо

– Л.В. Бетовен: Симфонија бр. 7

– С.Прокофјев Петре и Волкот , (20 – 21)

 

 

Т Р У Б А

1. етапа: Прв став со каденца од следните концерти:

– Ј. Хајдн

-Ј. Н. Хумел

-И. Неруда

– Две делници од зададените бавна и брза

 

2 . етапа

– Ж. Б. Арбан: Карневал во Венеција

– Ж. Б. Арбан: Фантазија брилијанте

– В. Брандт: Концертна пиеса бр.1 или бр.2

 

Оркестарски делници:

*увертири

– Л. В. Бетовен: Увертира Леонора

*придружби

– М. Равел: Пијано концерт G-dur (почеток)

* симфонии и други дела

– И. Стравински: Петрушка – бр.135 – 138

– Г. Малер: Симфонија бр.5 – почетно соло

– М. Мусоргски: Слики од изложба – бр.58 – 62

– Н. Римски-Корсаков: Шехерезада,IV став – буква C – R, T – U

– Р. Штраус: Дон Жуан – буква F – H, I – K, vivo-соло

– Б. Барток: Концерт за оркестар – II, IV став

– Џ. Гершвин – Американец во Париз

– С. Прокофјев: Ромео и Јулија

 

– О. Респиги:Римски борови

– Г. Малер: Симфонија бр. 3 solo

– И. Стравински: Жар птица

– П. И.Чајковски: Италијанско капричо

– П. И. Чајковски: Симфонија бр. 4ѓ

– С.Прокофјев Петре и Волкот , (20 – 21)

 

Х О Р Н А

• етапа: Прв став со каденца од следните концерти:

– В. А. Моцарт: Es-dur бр.2 KV. 417

– В. А. Моцарт: Es-dur бр.4 KV. 495

– Две делници од зададените – бавна и брза

 

• етапа: Прв став со каденца од следните концерти:

– Р.  Штраус: Концерт бр.1

– Р.  Штраус: Концерт бр.2

– Х.  Глиер-Концерт за хорна оп. 91

Оркестарски делници:

*увертири

– К. М. Фон Вебер: Увертира “ Волшебниот Стрелец”

*придружби

– М. Равел: Клавирски концерт G-dur

– С. Рахмањинов: Клавирски концерт бр.2

* симфонии и други дела

– Л. В. Бетовен: Симфонија бр.6, III став – 133т.-161т., V став – 4т.-12т.

– Ј. Брамс: Симфонија бр.2, I став – 454т.-477т., II став – 17т.-31т.

– П. И. Чајковски: Симфонија бр.4, I став – 169т. – 181т.

– П. И. Чајковски: Симфонија бр.5, II став – соло

– Р. Штраус: Животот на херојот– 5т.после 29 –30, 10т.после 30 – 3т.после 33

– А. Брукнер: Симфонија бр.4 – почеток – 52т.

– Л. В. Бетовен: Симфонија бр.7

– Г. Малер: Симфонија бр.5

– Ф. Менделсон: Сон на летната ноќ

– Р. Штраус: Живот на херојот

– Р. Штраус: Дон Жуан

– Р. Штраус: Тил Ојленшпигел

– Р. Шуман: Симфонија бр.3

– К. Дебиси: Павана за мртвата инфанткиња

 

 

Т Р О М Б О Н

1. етапа: Прв став со каденца од следните концерти:

– Ф. Давид: Концерт

– Л.Грондал

– Две делници од зададените бавна и брза

 

2. етапа: Прв став со каденца од следните концерти:

– А. Томази, A. Гилмонт, Н. Рота, В. Блажевиќ: 1 и 2 концерт

Оркестарски делници:

 

*увертири

– Џ.Росини: Грабливата страчка

– Џ. Верди: Увертира Набуко

 

* симфонии и други дела

– Р. Вагнер: Танхојзер – 37т.- 53т.

– Х. Берлиоз: Фантастична симфонија, IV став – 56 – 5т.после 57

– П. Хиндемит: Симфониски метаморфози – Турандот,Scherzo

– М. Равел: Болеро – соло

– Р. Штраус: Тил Ојленшпигел– 540т. – 593т.

– Б. Барток: Концерт за оркестар – 316т.391т.

– Х. Берлиоз: Унгарски марш

– Г. Малер: Симфонија бр.2

– Ј. Брамс: Симфонија бр.3

– Р. Шуман: Симфонија бр.3

– С. Рахмањинов: Симфонија бр.2

– П. И. Чајковски: Симфонија бр.4

– М. Мусоргски: Ноќ на голо брдо

 

 

 

Т У Б А

 

1 етапа: Прв став со каденца од следните концерти:

– В. Вилијамс: Концерт за туба

– E. Грегсон: Концерт за туба

– Две делници од зададените бавна и брза

 

2 етапа:

– T. Стивенс: Варијации во стар стил

– K. Пендерецки: Капричо

– П. Хиндемит: Соната

 

Оркестарски делници:

* симфонии и други дела

– И. Стравински: Посветување на пролетта

– Г. Малер: Симфонија бр.1 (III став)

– Џ. Гершвин:  Американец во Париз

– П. И. Чајковски: Симфонија бр.4 (I и IV став)

– Р. Штраус:Животот на херојот

– А. Брукнер: Симфонија бр.4

– Г. Mалер: Симфонија бр.2 (V став)

– И. Стравински: Петрушка

– Р. Вагнер: Лоенгрин прелудиум (III став)

– С. Прокофјев: Ромео и Јулија свита

– Х. Берлиоз: Унгарски марш

– А. Брукнер: Симфонија бр.8

– Г. Малер: Симфонија бр.5

– Д. Шостакович: Симфонија бр.5

– Х. Берлиоз: Фантастична симфонија

 

ТИМПАНИ

 

• Р. Вагнер: Лоенгрин (Вовед во трет чин,3 сцена)

• П. Хиндемит: Симфонија Метаморфози (Турандот, Скерцо 2 став)

• П. И. Чајковски – Симфонија бр. 5 во e-mol, оп. 64 (I Tempo)

ДОБОШ:

• Ф. вон Супе: Пикова дама (увертира)

• Н. Римски -Корсаков – Шехерезада 4.Став

• М. Равел: Болеро

КСИЛОФОН

• И. Стравински: Петрушка (Руски танц)

• А. Хачатуријан: Гајана (балетска свита 3, бр. 5)

• С. Прокофјев: Кантата „Александар Невски“ (Allegro risoluto)

ГЛОКЕНШПИЛ

• К. Дебиси: Море

• Г. Ф. Хендл: Ацис и Галатеа

 

ВИБРАФОН

• А. Берг: Лулу (2 чин, 1 сцена/3 чин, 2 сцена)

• Ж. Бизе – Р. Шчедрин: Кармен, Хабанера бр. 5

ПЈАТИ:

• Ј. Штраус: Радецки Марш оп. 228

• С. Рахмањинов: Концерт за пијано бр. 2, оп. 18 (3 став)

 

 

III ОБОА И АНГЛИСКИ РОГ

 

• 1 етапа:

• 1. П. Хиндемит: Соната за англиски рог и пијано

• Г. Доницети: Кончертино за англиски рог

 

• 2. етапа

-Штраус

-Мартину

• Оркестарски делници:

 

• 1. А. Дворжак: Симфонија бр.9 ,,From the New World”, 2 став

 

• 2. Х. Берлиоз: Фантастична симфонија, 3 став

• 3. Х. Берлиоз: Увертира ,,Римски карневал,,

 

• 4. М де Фаља: Тророгата шапка

 

• 5. М. Равел: Концерт за пијано и оркестар Г-Дур, 2 став

 

• 6. М. Равел: Шпанска Рапсодија

 

• 7. Х. Рогдриго: Концерт за гитара и оркестар, 2 став

 

• 8. Ц. Франк: Симфонија во д-мол

 

• 9. Џ. Росини: Увертира ,, Вилијам Тел,,

 

• 10. К. Дебиси: Море

 

• 11. О. Респиги: Римски борови

 

• 12. Д. Шостакович: Симфонија бр. 8

 

• 13. П. И. Чајковски: Италијанско Капричо

 

• 14. Ј. Сибелиус: Лебед или Р. Вагнер: Тристан и Изолда (едно од двете, бидејќи се премногу тешки, и вообичаено едно од двете се става)

 

• 15. Х. Берлиоз: Увертира Роб Рој

 

 

 

 

 

III ФАГОТ и КОНТРАФАГОТ

 

1 етапа: Прв став со каденца од следните концерти:

-В.А.Моцарт Бе-дур KV.191

-Две делници од зададените бавна и брза

 

2 етапа:

-К.Сен-Санс: Соната Ге-дур

Оркестарски делници:

 

 

• М. Равел – „Мојата мајка гуска“

• М.Равел – Концерт за лева рака

• Ј.Брамс – Варијации на тема на Јозеф Хајдн, оп.56

• Р.Штраус – „Дон Кихот“ оп.35

• П.И.Чајковски – „Манфред“, оп.58

• П.И.Чајковски Симфонија бр.4, I став

• П.Дика – „Ученик на волшебникот“, оп.20

• Р.Штраус – „Дон Жуан“, оп.20

• Л.В.Бетовен – Симфонија бр.5, 6 и  9

• M.Мусоргски – „Ноќ на голото брдо“

• С.Прокофјев – „Петре и волкот“

*увертири

 

• Џ.Росини: „Севилски бербер“ – 189 т.-197 т., 205 т. – крај

• Л.В.Бетовен: „Леонора“

• В.А.Моцарт: „Свадбата на Фигаро“

 

 

 

 

III КЛАРИНЕТ и  БАС КЛАРИНЕТ

1. етапа: Прв став со каденца од следните концерти:

-В.А. Моцарт: Концерт А-дур KV.622

-Две делници од зададените бавна и брза

2. етапа:

-К.Дебиси: Премиерна рапсодија

-Ф.Пуланк: Соната

-К.Сен-Санс: Соната

Оркестарски делници:

*увертири

– К.М.Вебер: „Оберон“

-Л.В.Бетовен: „Леонора“

Симфонии и други дела (бас кларинет)

• И.Стравински – „Посветување на пролетта“

• М.Равел – „Валцер“

• Р.Штраус – „Кавалер со ружа“

• М.Равел – „Дафнис и Клое“

• Г. Малер – Симфонија бр.6

• Д. Шостакович – Симфонија бр.8

(кларинет)

• Л.В.Бетовен – Симфонија бр.4, 6, 8

• Џ.Гершвин – Рапсодија во сино

• Б.Сметана – „Молдава“

• П.И.Чајковски – Симфонија 4,5 и 6

Симфонии и други дела (ес кларинет)

1.Берлиоз Фантастична Симфонија од бр.63 до бр.65.

2.Равел Болеро од бр.3 до бр.4.

3.Штраус ( Till Eulenspiegel) од бр.34 до бр.38.

 

ТРЕТА ФЛЕЈТА СО ПИКОЛО

1 етапа: Прв став со каденца од следните концерти:

В.А.Моцарт: Концерт за флејта Ге-дур

В.А.Моцарт:Концерт за флејта Де-дур

-Две делници од зададените бавна и брза

 

2.етапа: Прв став со каденца од следните концерти

-К.Реинеке, Ж.Ибер, А.Хачатуријан, Б.Ромберг, М.Блаве, Карл Филип Емануел Бах

 

Оркестарски делници:

1.Ш.Гуно – „Валпургиска ноќ“

2.Л.В.Бетовен – Симфонија бр.9

3.Џ.Росини – увертира „Крадлива страчка“

4.Џ.Росини-увертира „Севилскиот берберин“

5.П.И.Чајковски – Симфонија бр.4 и 6

6.М.Равел – Концерт за пијано и оркестар во Ге-дур

7.Н.Р.Корсаков – „Шехерзада“

8.Д.Шостакович – Симфонија бр.5, 6 и 9

9.М.Равел – Болеро

10.Р.Штраус – увертира „Лилјакот“

11.Ж.Бизе – Арлезијанка 2 свита

12. Х.Берлиоз – Римски карневал

13. И.Стравински – „Жар птица“

 

 

ПИЈАНО

 

1 етапа

 

– 1 став со каденца од концертите по избор: Моцарт ( бр.20 во де-мол, бр.21 во Це-дур, бр.23 во А-дур, бр.9 во Ес-дур К.271)Бетовен (бр.1,2,3,4,5)

-Две делници од зададените (брза и бавна)

 

2 етапа

 

-1 став со каденца од концертите: Григ, Равел,Шостакович,Брамс, Прокофјев

 

Делници

 

М.Де Фаља- Тророгата шапка -3 ти став- Dance finale

И. Стравински-Петрушка-Dance russe

Д.Шостакович- Симфонија бр.1/2 ри став

Д.Шостакович-Симфонија бр.5 /1ви став

З.Кодали-Хари Јанош, свита 2ри став

С.Прокофјев-Симфонија бр.5

И.Стравински- Жар птица,свита-Dance Infernal

С.Рахмањинов-Симфониски танци

С.Барбер-Есеј бр.1-allegro molto

 

Чембало

 

Ј.С.Бах-Бранденбуршки концерт бр.5, 1ви став

А.Вивалди-Годишни времиња

 

Челеста

 

Г.Холст-Планети

Б.Барток‐Музика за гудачи,ударни и челеста/ 3ти став

 

Делници прима виста

 

 

 

 

 

III ТРОМБОН и БАС ТРОМБОН

1.Етапа : Прв став со каденца од следните концерти:

– Ф. Давид

– Лебедев концерт бр. 1 и бр.2

2.Етапа : Прв став со каденца од следните концерти :

– Томази, Морсеу, Рота, В.Блажевиќ концерт бр.1 и бр.2

или композиција по избор

 

Оркестарски делници (бас тромбон):

1. Р.Вагнер : Танхојзер

2. Х.Берлиоз : Фантастична симфонија

3. Б.Барток : Kонцерт за оркестар

4. М.Мусоргски : Ноќ на голо брдо

5.  Г.Малер : Симфонија бр. 2

6. П.И.Чајковски : Симфонија бр.5

7. Шостакович : Симфонија бр. 5

8. Р.Вагнер : Валкири

9. K.Нилсен : Концерт за флејта и оркестар

10. Р. Шуберт : Симфонија бр.4

11. Џ.Росини :Грабливата страчка

12. В.А.Моцарт : Реквием (Туба мирум 2 тромбон)

13. С.Санс: Симфонија бр.3

14. Хајд: Креација

15. Брамс :Симфонија бр. 3

 

ХОРНА  II и  IV

 

1.Р.Штраус – „Животот на херојот“ оп.40

2. К.М.Вебер – „Волшебниот стрелец“

3. Р.Вагнер – „Мајстори пејачи“

4. Р.Вагнер – „Лоенгрин“

5. Р.Вагнер – „Риенци“

6. А.Дворжак – Симфонија бр.9, III став, Скерцо

7. Д.Шостакович – Симфонија бр.9, Престо

8. Г.Малер – Симфонија бр.1

9.Р.Шуман – Симфонија бр.3

10. Р.Штраус – „Дон Жуан“ од N-Z

11.Л.В. Бетовен – Симфонија бр.7

12. Ј.Брамс – Симфонија бр.2

13. П.И.Чајковски – Симфонија бр.4

14. Ј.Брамс – Симфонија бр. 4

15. Ј.Брамс – Концерт за пијано и оркестар бр.1 и 2

16. А.Дворжак – Симфонија бр. 9 Скерцо

17. Р. Шуман – Симфонија  бр. 3 Скерцо

18. Р.Штраус – Тил Ојленшпигел