ОДЛУКИ ПО ЈАВЕН ОГЛАС БР. 1/2019 ОД 27.11.2019 ГОДИНА

ОДЛУКИ ПО ЈАВЕН ОГЛАС БР. 1/2019 ОД 27.11.2019 ГОДИНА

Одлуки по јавен оглас бр. 1/2019 од 27.11.2019 година можете да ги погледнете овде.