ОДЛУКИ ЗА ИЗБОР НА РАБОТНИЦИ ПО ПАТ НА ЈАВЕН ОГЛАС

ОДЛУКИ ЗА ИЗБОР НА РАБОТНИЦИ ПО ПАТ НА ЈАВЕН ОГЛАС

Одлуките за избор на работници по пат на јавен оглас од 19.11.2018 можете да ги погледнете овде.