ОДЛУКИ ЗА ИЗБОР НА РАБОТНИЦИ ПО ПАТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ОД 13.12.2018

ОДЛУКИ ЗА ИЗБОР НА РАБОТНИЦИ ПО ПАТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ОД 13.12.2018

Одлуките за избор на работници по пат на јавен оглас можете да ги погледнете овде.