ОДЛУКА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА АУДИЦИЈА 03.02.2020 ГОДИНА

ОДЛУКА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА АУДИЦИЈА 03.02.2020 ГОДИНА

Одлуката за објавување на аудиција можете да ја погледнете овде.