ОДЛУКА ЗА НЕИЗБОР НА РАБОТНИК ПО ПАТ НА ЈАВЕН ОГЛАС БР.01/2021 ЗА РАБОТНОТО МЕСТО ИНСТРУМЕНТАЛИСТ НА УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ СО ШИФРА КУЛ 03 04 А04 012

ОДЛУКА ЗА НЕИЗБОР НА РАБОТНИК ПО ПАТ НА ЈАВЕН ОГЛАС БР.01/2021 ЗА РАБОТНОТО МЕСТО ИНСТРУМЕНТАЛИСТ НА УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ СО ШИФРА КУЛ 03 04 А04 012