ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НОТОТЕКАР ПО ОГЛАС БР. 2/2020

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НОТОТЕКАР ПО ОГЛАС БР. 2/2020

Одлуката за избор на кандидат за работно место Стручен соработник за музичка архива – музички архивар – Нототекар по оглас бр. 2/2020 можете да ги погледнете овде.