ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

Во врска, јавниот оглас бр.03/2021 за вработување на работно место Инструменталист на ударни инструменти со шифра  КУЛ 03 04 А04 012 категорија (еден извршител) националност – ром/ка, дека аудицијата ќе се одржи на 30.12.2021 година во 10.00 часот во голема сала на НУ Филахрмонија на РСМ – Скопје.

 

НУ Филхармонија на РСМ – Скопје

в.д Директор

Тина Иванова Бејков