ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЛОЖЕНИ КАНДИДАТИ КАКО НАДВОРЕШНИ СОРАБОТНИЦИ (ХОНОРАРЦИ) ЗА ИНСТРУМЕНТ – ФЛЕЈТА

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЛОЖЕНИ КАНДИДАТИ КАКО НАДВОРЕШНИ СОРАБОТНИЦИ (ХОНОРАРЦИ) ЗА ИНСТРУМЕНТ – ФЛЕЈТА