ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АДУЦИЈА ПО ЈАВНИОТ ОГЛАС БР.01/2021 ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЗА РАБОТНОТО МЕСТО ИНСТРУМЕНТАЛИСТ НА УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ СО ШИФРА КУЛ 03 04 А04 012.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АДУЦИЈА ПО ЈАВНИОТ ОГЛАС БР.01/2021 ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЗА РАБОТНОТО МЕСТО ИНСТРУМЕНТАЛИСТ НА УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ СО ШИФРА КУЛ 03 04 А04 012.