HISTORIA

HISTORIA

 

Dirigjent:

Borjan Canev

Solist:

Nina Kostova – piano

 

Programi:

S. Prokofjev: Koncert pianoje dhe orkestre nr. 3 Ce dur op. 26

E. Elgar: Variacionet e enigmës op. 36

Следни настани